کرایو تراپی - درمان استریا

کرایوتراپی استفاده از دستگاه کرایو برای منجمد کردن و فریز کردن ضایعات پوستی مانند خال ، زگیل، کک و مک، میخچه و برخی ضایعات پوستی دیگر میباشد.

برای کرایوتراپی یا انجماد از موادی استفاده می شود که رایج ترین و مورد استفاده ترین آن ها استفاده از نیتروژن مایع می باشد که با سرمای خود ضایعات را از بین می برد.

 

 

دستگاه کرایو متشکل شده از مخزن دو جداره که این مخزن حاوی ازت مایع یا نیتروژن مایع می باشد . به این شکل است که ازت مایع درون دستگاه سرمای شدیدی به وجود می آورد که با پاشش محتوای دستگاه کرایو بر روی قسمت مورد نظر باعث می شود که حرارت ضایعه پوستی به شدت زیادی پایین آمده و در نتیجه باعث فریز و انجماد ضایعه پوستی و مرگ سلولی آن می شود که معمولا برای زگیل های عمقی و سرطان های پوستی کوچک قابل استفاده است.